New

BIA

FARMHOUSE Pitcher

981901WH

Retail Price: $14.99
New

BIA

FARMHOUSE Pitcher

981902WH

Retail Price: $21.99

BIA

Butter Server

1354WH

Retail Price: $1.99

BIA

TORINO Round Centerpiece Bowl

226129WH

Retail Price: $39.99

BIA

Dip Bowls

400425GAS

Retail Price: $19.99

BIA

Egg Cups - 36-piece CDU

40121CDU

Retail Price: $90.00

BIA

TRUFFLES Dip Bowl

401271BK

Retail Price: $7.99

BIA

TRUFFLES Dip Bowl

401271WH

Retail Price: $7.99

BIA

TRUFFLES Serving Bowl

401274WH

Retail Price: $29.99

BIA

TRUFFLES Oval Serving Platter

401278BK

Retail Price: $29.99

BIA

TRUFFLES Oval Serving Platter

401279WH

Retail Price: $39.99

BIA

Flat Serving Platter

402046WH

Retail Price: $19.99

BIA

Vinegar Bottle

402143RD

Retail Price: $11.99

BIA

Oil Bottle

402144BL

Retail Price: $14.99

BIA

Oil Bottle

402144RD

Retail Price: $14.99

BIA

ORGANIC Platter

402986GR

Retail Price: $9.99

BIA

ORGANIC Platter

402986GY

Retail Price: $9.99

BIA

ORGANIC Platter

402986WH

Retail Price: $9.99

BIA

ORGANIC Platter

402988GR

Retail Price: $24.99

BIA

ORGANIC Platter

402988GY

Retail Price: $24.99

BIA

ORGANIC Platter

402988WH

Retail Price: $24.99

BIA

Egg Cups

404150GYL

Retail Price: $14.99

BIA

Glazed Dipping Bowl

404472BL

Retail Price: $5.50

BIA

Glazed Dipping Bowl

404472FU

Retail Price: $5.50